Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
23.09.2021 06:01 ML 2.6 6 42.62 - 15.94 ML 2.6 ADRIATIC SEA
23.09.2021 01:32 ML 3.8 10 f 45.49 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
22.09.2021 17:42 ML 2.6 13 45.52 - 16.31 Sisak, Croatia 44000
22.09.2021 08:48 ML 1.6 1 45.62 - 16.15 Lekenik, Croatia 44272
22.09.2021 05:58 ML 2.0 8 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
22.09.2021 01:32 ML 1.5 6 45.47 - 14.80 Delnice, Croatia 51300
21.09.2021 05:45 ML 1.5 1 45.48 - 14.35 Klana, Croatia 51217
19.09.2021 15:37 ML 2.7 2 f 45.59 - 15.93 Lučelnica 58B, 10451 Pisarovina, Croatia
19.09.2021 15:04 ML 1.4 1 45.59 - 15.32 Žakanje, Croatia 47271
19.09.2021 01:47 ML 1.7 10 45.44 - 15.88 Stipan 38, 44410 Vrginmost, Croatia
17.09.2021 17:38 ML 2.0 12 f 43.48 - 14.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.09.2021 12:17 ML 1.3 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.