Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
31.01.2023 09:49 ML 2.1 7 41.74 - 19.45 ML 2.1 ADRIATIC SEA
30.01.2023 07:22 ML 1.8 12 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
28.01.2023 05:01 ML 1.1 1 45.48 - 15.83 Gvozd, Croatia 44410
28.01.2023 00:36 ML 2.5 23 44.02 - 13.30 ML 2.5 ADRIATIC SEA
26.01.2023 17:41 ML 3.0 19 42.16 - 15.65 ML 3.0 ADRIATIC SEA
26.01.2023 12:38 ML 2.6 28 44.02 - 13.38 ML 2.6 ADRIATIC SEA
25.01.2023 21:08 ML 2.4 12 f 44.08 - 13.24 ML 2.4 ADRIATIC SEA

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.