Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
15.06.2021 14:22 ML 1.2 7 45.57 - 15.63 Draganić, Croatia 47000
15.06.2021 13:02 ML 2.1 5 45.51 - 14.47 Klana, Croatia 51217
15.06.2021 11:49 ML 1.8 14 45.44 - 16.20 GORNJE MOKRICE 49, 44250 Petrinja, Croatia
15.06.2021 06:48 ML 1.8 9 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
14.06.2021 16:32 ML 1.7 11 45.50 - 14.45 Klana, Croatia 51217
14.06.2021 02:18 ML 1.2 14 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
13.06.2021 09:39 ML 1.1 2 45.52 - 15.68 Luka Pokupska, 47000 Karlovac, Croatia
13.06.2021 06:56 ML 1.2 1 45.47 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
11.06.2021 23:29 ML 1.9 1 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
11.06.2021 01:23 ML 3.6 8 f 45.36 - 16.29 Hrvatski Čuntić 28, 44250 Petrinja, Croatia
10.06.2021 03:20 ML 1.6 2 45.47 - 16.18 Dumače 9, 44250 Petrinja, Croatia
10.06.2021 02:02 ML 2.3 8 45.39 - 16.25 Pecki 57, 44250 Petrinja, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.