Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
4.10.2022 00:47 ML 1.5 8 f 45.88 - 16.01 Vumelje 11/1, 10000 Zagreb, Croatia
2.10.2022 11:14 ML 2.1 23 40.09 - 19.83 Himara, Albania
2.10.2022 01:41 ML 1.7 2 45.68 - 16.02 Velika Gorica, Croatia 10413
1.10.2022 05:52 ML 3.4 5 f 45.37 - 16.12 Prekopa 123, 44400 Glina, Croatia
1.10.2022 05:23 ML 1.7 13 45.44 - 15.98 Donja Bučica, 44400 Glina, Croatia
30.09.2022 01:08 ML 2.4 3 f 45.46 - 16.14 Petrinja, Croatia 44250
28.09.2022 15:08 ML 1.6 9 45.55 - 15.85 Kupska 24D, 10451 Pisarovina, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.