Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
11.04.2021 12:44 ML 1.8 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
10.04.2021 19:32 ML 2.4 10 f 42.68 - 16.20 ML 2.4 ADRIATIC SEA
9.04.2021 01:31 ML 3.1 8 f 42.67 - 16.20 ML 3.1 ADRIATIC SEA
9.04.2021 00:27 ML 2.3 23 42.64 - 16.08 ML 2.3 ADRIATIC SEA
8.04.2021 23:37 ML 1.9 8 45.22 - 16.50 Kostajnica, Croatia 44430
8.04.2021 19:47 ML 2.5 10 f 42.73 - 16.13 ML 2.5 ADRIATIC SEA
8.04.2021 13:05 ML 3.1 12 f 42.69 - 16.24 ML 3.1 ADRIATIC SEA
8.04.2021 11:13 ML 2.7 5 f 42.67 - 16.16 ML 2.7 ADRIATIC SEA
8.04.2021 10:20 ML 1.8 1 45.48 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko 54, 44410 Vrginmost, Croatia
8.04.2021 06:12 ML 2.8 10 42.66 - 16.15 ML 2.8 ADRIATIC SEA
8.04.2021 05:57 ML 3.3 18 f 43.87 - 16.43 Otišić 49, 21236 Vrlika, Croatia
8.04.2021 05:21 ML 2.4 10 f 42.58 - 16.39 ML 2.4 ADRIATIC SEA
7.04.2021 17:12 ML 1.8 2 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
7.04.2021 04:06 mb 4.1 10 f 41.50 - 19.39 ML 3.5 ADRIATIC SEA
7.04.2021 02:37 ML 2.6 10 f 42.62 - 16.33 ML 2.6 ADRIATIC SEA
7.04.2021 02:30 ML 3.1 10 f 42.65 - 16.18 ML 3.1 ADRIATIC SEA
6.04.2021 11:15 ML 3.0 5 f 45.19 - 16.11 Brubno 59, 44400 Glina, Croatia
6.04.2021 10:54 mb 4.6 10 f 45.20 - 16.22 Glina, Croatia 44400
6.04.2021 10:31 ML 2.3 2 45.20 - 16.17 Glina, Croatia 44400
6.04.2021 10:03 ML 3.1 9 f 45.33 - 16.03 Gređani 218, 44400 Topusko, Croatia
6.04.2021 06:35 ML 2.3 20 42.68 - 16.07 ML 2.3 ADRIATIC SEA
6.04.2021 04:46 ML 3.0 17 f 42.65 - 16.26 ML 3.0 ADRIATIC SEA
6.04.2021 04:11 ML 3.2 12 f 45.39 - 15.76 Podsedlo 51, 47220 Vojnić, Croatia
5.04.2021 20:32 ML 2.7 10 42.67 - 16.09 ML 2.7 ADRIATIC SEA
5.04.2021 02:43 ML 2.0 2 45.43 - 14.56 Platak, 51218 Čavle, Croatia
5.04.2021 00:27 ML 2.0 2 45.39 - 16.09 Mala Solina 120, 44400 Glina, Croatia
4.04.2021 20:15 ML 1.1 14 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.