Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave


OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA
Školska  1
10410 Velika Gorica
KLASA: 602-01/22-09/03

URBROJ: 238/31-18-01-22-1

Velika Gorica, 22. 11. 2022.
 
Osnovna škola Jurja Habdelića objavljuje
 
JAVNI  POZIV
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike osmih (8.) razreda ►