Prijava

Vaša prijava

Primili smo donaciju od Društva žena Buševec


Danas smo od Društva žena Buševec primili donaciju nastavnih sredstava i pomagala koja su potrebna za rad s djecom s teškoćama. Zahvaljujemo predsjednici Lidiji Rožić i svim članicama Društva što prepoznaju potrebe djece i ljudi u svojoj bližoj i široj lokalnoj zajednici!