Prijava

Vaša prijava

Prijava ispita Državne mature - jesenski rok


Prijava ispita odvija se od 21. srpnja 2022. u 12 sati do 31. 7. 2022. do 12 sati.

Detalji se nalazi u Teamsu.