Prijava

Vaša prijava

Obrana završnih radova


Obrana završnih radova biti će

24.8. u 9:00 sati

Petra Godinic 

Komisija: Jožica Balažić, Anamarija Berkić Deverić, Anita Bilić

Fran Vujnović 

Komisija: Anamarija Berkić Deverić, Ana likević, Anita Bilić


Popravni ispiti