Prijava

Vaša prijava

Od utorka stanovnicima Općine Pokupsko dostupno mobilno reciklažno dvorište

[]

Od utorka na području Općine Pokupsko bit će omogućeno odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište koje će biti postavljeno na tri lokacije. Lokacija Lukinić Brdo – utorak 16. 08. 2022. god. od 07...